Chính sách vận chuyển

Một số ghế của chúng tôi được sản xuất ở nước ngoài và tùy thuộc vào màu sắc, chất liệu và các tùy chọn tùy chỉnh khác, thời gian giao hàng có thể khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm dùng thử cho khách hàng trong khi họ đang chờ giao sản phẩm.